Friday, April 20, 2012

Kanjus dost

Hey PRABHU kya teri maya hai ?
 
Fursat se mera nasib banaya hai,
Na phone koi na kisi ka msg aaya hai kya chun chun ke sirf KANJUSO ko mera Dost banaya hai

1 comment: